Fysioterapi

Førstegangskonsultasjon

Ved første møtet vil det gjennomføres en grundig undersøkelse for å avdekke årsaken til plagene. Dette innebærer først en samtale om problemstilling, som følges videre opp av relevante tester. Dette vil skape et helhetlig bilde av plagen, og hvilken påvirkning den har på kroppslig funksjon og dagligliv. Etter undersøkelsen er ferdig vil det etableres en behandlingsplan , der det legges vekt på at det er årsaken til problemet som skal behandles og ikke bare symptomet. På denne måten vil behandlingen optimaliseres og skreddersys til den enkelte for å oppnå en varig bedring.

Behandling 

Behandlingsformen vil være avhengig av hvilke svar undersøkelsen ga, og hva pasient og terapeut blir enige om. Behandlingsopplegget vil være helhetlig og ha pasientens mål og ønsker i fokus. Det vil utarbeides en plan for å nå disse målene som følges opp i hver behandlingssesjon. Nødvendige justeringer og tilpasninger vil gjøres underveis for å sikre progresjon, opprettholde motivasjon og skape varig endring.

Varighet på behandlingsforløp vil være individuelt, og det vil bli foretatt en forventningsavklaring. Pasienten vil lære prinsipp som vil fungere som verktøy under og etter behandlingsforløpet. Dersom det skulle forekomme usikkerhet mellom konsultasjoner er det bare å ta kontakt. 

Treningsrom slynger Øksnevad Fysioterapi
Treningsrom slynger Øksnevad Fysioterapi